آيه 13 سوره قيامت چيست؟


آيه 13 سوره قيامت چيست؟
    آيه 13 سوره قيامت چيست؟

پاسخ :


آيه 21 سوره انسان چيست؟

1:آيه 22 سوره انسان چيست؟

آیه 13 سوره قیامت :

"يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 23 سوره انسان چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 24 سوره انسان چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 25 سوره انسان چيست؟

2:آيه 26 سوره انسان چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 13 سوره قیامت :

"اون روز آدمی به (نتیجه) هر نیک و بدی که در مقدّم و مؤخّر عمر کرده آگاه خواهد شد."

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 27 سوره انسان چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 28 سوره انسان چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 13 سوره قیامت :

"hat Day will an be told (all) that he put forward, and all that he put back."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


86 out of 100 based on 76 user ratings 326 reviews