حکم این که اهل تسنن بخشی از آیات یک سوره بلند را در یک رکعت قرائت می کنند چیست؟ آیا علماء


حکم این که اهل تسنن بخشی از آیات یک سوره بلند را در یک رکعت قرائت می کنند چیست؟ آیا علماء
    حکم این که اهل تسنن بخشی از آیات یک سوره بلند را در یک رکعت قرائت می کنند چیست؟ آیا علماء ما نیز نمی توانند در این زمینه اجتهاد کنند تا همه سوره های قرآن را بتوان به تناوب در نماز خواند؟ (با توجه به اثرات مختلف هر یک از آنها)

پاسخ :


دادن خمس و زکات به - مسلمانان کشورهای اسلامی توسط ایرانیان شاغل به کار در این کشورها

1:در برخی از این کشورها مالیات به عنوان خمس یا زکات محسوب می شود چرا در ایران چنین نیست؟

اهل سنت در نماز های فریضه سپس حمد مطالعهبخشی از سوره را جایز می دانند ولی بر طبق اجتهاد و فتوای تمام مراجع فعلی و گذشته رضوان تعالی علیهم در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول سوره حمد و سپس اون یک سوره کامل بخواند و مطالعهبخشی از اون صحیح نیست و نیز خواندن(قرائت) سوره های طولانی مثل سوره بقره(و امثال اون) به طور کامل اگر موجب فوت وقت نماز نشود، اشکال ندارد.(استفتاءات جدید، چ86، ج2، ص138، س 1964)

برگرفته از پرسمان


آیا صدف که از دریا صید شود و یا خرچنگ حلال است و استفاده از آن جایز است؟
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:37 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


98 out of 100 based on 88 user ratings 1238 reviews

لطفا سخنانی از اندیشمندان درباره قرآن بیان کنید.
نام همسر امام حسین(ع) چه بود زندگی او چگونه شد؟
خواندن نماز با مهرهای شک یاب چگونه است؟ من در جایی شنیده ام که این گونه مهرها نماز ندارند.
چرا باید درس بخوانیم؟ اگر کسی پرسید درس هایی که در دبیرستان می خوانید چه فایده ای به
آیا ارتباط داشتن به وسیله ایمیل اشکال دارد؟
دلایل عقلی و علمی برتری اسلام بر زرتشتیت چیست؟ (منابع تحقیق در این مورد)
با توجه به آیه 256 سوره بقره (هیچ اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست) و آیه 285 سوره بقره (هیچ
آیا مسخره کردن و غیبت نیازمند جلب رضایت از طرف است؟
آیا این موضوع صحت دارد که فلسطین در گذشته زمین های خود را به اسرائیل فروخته است؟
اگر کسی بخواهد مسلمان شود چه کتاب هایی را به او در مورد اسلام و شیعه معرفی می کنید و
هدف خداوند از آفرینش انسان و جهان چیست؟
What does ServerVariables[“APPL_MD_PATH”] retreives the metabase path for the Application for the ISAPI DLL mean?
Set ASP.net executionTimeout in code / “refresh” request
How to keep the browser history in sync when using Ajax?
Best practice for dynamically added Web.UI.ITemplate classes
What is the best way to share MasterPages across projects
Response.Redirect using ~ Path
Where can I find a good ASP.NET MVC sample?
How do I extract the inner exception from a soap exception in ASP.NET?
Why does HttpCacheability.Private suppress ETags?
How to pass method name to custom server control in asp.net?
*