پیش شماره شهرستان نوشیروانکلا چند است؟


پیش شماره شهرستان نوشیروانکلا چند است؟
    پیش شماره شهرستان نوشیروانکلا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اندیس چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ایبک آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان نوشیروانکلا 111365 می باشد.


پیش شماره شهرستان بازرجان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوشیروانکلا باید ابتدا 0111365 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بازنه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در نوشیروانکلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111365123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان باغ برآفتاب چند است؟
شهرستان نوشیروانکلا از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان باقرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


98 out of 100 based on 58 user ratings 1358 reviews