پیش شماره شهرستان شجایلو چند است؟


پیش شماره شهرستان شجایلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان شجایلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان عجب شیر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان عربشاه خان چند است؟

پیش شماره شهرستان شجایلو 427534 می باشد.


پیش شماره شهرستان عرقطو چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شجایلو باید ابتدا 0427534 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان عریان تپه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شجایلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427534123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان علویق چند است؟
شهرستان شجایلو از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان علی آبادالوار چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 54 user ratings 254 reviews