سست و کاهل


سست و کاهل
    سست و کاهل

پاسخ :


سبک نقاشی ریزه کاری

1:سرخرگ بزرگ و اصلی بدن انسان

کِسِل


سراینده شعر(آب در خوابگه مورچگان)
جدول باز در تاریخ 20 دی ماه سال 1391 در ساعت 02:08 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


ساز ابداعی کریستوفری

2:سیاهدانه که روی خمیر نان می پاشند

تنبلسلطان دوپای جنگل
شارانا در تاریخ 1 تیر ماه سال 1392 در ساعت 06:27 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


سدّی در استان گلستان

3:سدّی در مازندران بر روی رودخانه چلیم

ویم

shahla در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1395 در ساعت 01:04 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


86 out of 100 based on 76 user ratings 326 reviews